0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı Hazırlıkları

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı Hazırlıkları

2022 Kasım ayında yapılması planlanan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” hazırlıklarını görüşmek üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği, (TDB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)  temsilcileri 28 Temmuz 2022 tarihinde çevrimiçi toplandı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcisi mazereti nedeniyle toplantıya katılamadı.

Toplantıda, 21 Temmuz 2022 tarihli toplantıda görev bölüşümleri çerçevesinde şu ana kadar yapılan hazırlıklar gözden geçirildi.

-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı düzenleme kurulunun TTB, TDB, TMMOB, DİSK ve KESK temsilcilerinden oluşması,
-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı’nın 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılması
-Çalıştayın taslak ana başlıklarının:

a) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında mevcut durum
b) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. Yılı
c) Pandemide (Salgınlar Çağında) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
d) Alternatif Model Önerisi

-Hazırlıklar için 4 Ağustos 2022 Perşembe saat:11.00-17.00 arası TTB Merkez Konseyi binasında toplantı yapılmasına

            karar veridi

Prof.Dr.Vedat Bulut (TTB Genel Sekreteri)
Dr.Metehan Akbulut (TTB İSİH Kolu Başkanı)
Dt.Burak Saran (TDB MYK Üyesi)
Tevfik Güneş DİSK Eğitim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi Müdürü
Emre Başer (KESK, ESM)