0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu değerlendirildi

51222

“6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” Düzenleme Komitesi üyeleri 04.12.2022  tarihinde toplandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) temsilcilerinden oluşan Düzenleme Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda sempozyumun duyurulması ve hazırlıkların yapılması başta olmak üzere tüm çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde; Sempozyumun içerik ve sunumlar olarak başarılı bulunduğu, katılımın daha iyi olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

5 örgütün işçi sağlığı ve güvenliği alanında bir araya gelerek etkinlik yapmasının önemli olduğu, işçi sağlığı ve güvenliğinde yaşanan sorunların, ölümlerin ülkemizin can alıcı sorunlarından olduğu, bu nedenle örgütlerin işçi sağlığı ve güvenliği alanında “ortak çalışma grubu” vb. isimle sürekli olarak bir arada bulunması gereği ve İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin “ model” tartışmalarının derinleştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesinin örgütlere önerilmesi kararlaştırıldı.

Sempozyumda önerilen V. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresinin de örgütlere önerilmesi kararlaştırıldı.