0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

sempozyum-metehan-akbulut

6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),  Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)  ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)   11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Kültür Merkezi Teoman Öztürk Salonu’nda” 6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu “ düzenliyor.

6331 SAYILI YASA’NIN 10. YILINDA

TÜRKİYE’DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

SEMPOZYUM PROGRAMI

  1. GÜN (11 Kasım 2022 Cuma)

09:30-11:00 Programın Tanıtılması ve Açılış Konuşmalar

Dr. Metehan Akbulut- Açılış ve Programın tanıtılması

Numan Özcan-Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü

Dr. Arzu Çerkezoğlu- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Şükran Kablan Yeşil- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Av. Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği (TBB)

Dt. A. Tarık İşmen-Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)

Emin Koramaz- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı- Türk Tabipleri Birliği (TTB)

11:00-11.15 Ara

11:15-13.00 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomi Politiği

Moderatör: Ayhan Yüksel

Konuşmacılar:

6331 Sayılı Yasa: Neo-Liberalizmin Kuralları- Dr. Nail Dertli

Türkiye’ de Birikim Rejimi ve İSİG- Tevfik Güneş

İşçi Sağlığı ve Güvenliği alanın piyasalaşması ve OSGB’ler– Deniz İpek

İş Cinayetleri Hukuk-Av.Dr.Murat Özveri

13:00-14.00  Yemek arası

14:00-15.30 İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde  yaşanan sorunlar  ve nedenleri

Moderatör: Cemalettin Sağtekin

Konuşmacılar:

İş güvenliği uzmanlarının çalışma koşulları ve iş güvencesi- Aytekin Taşdemir

İşyeri hekimleri ve çalışma koşulları ve iş güvencesi- Dr. Celal Mestçioğlu

Kamuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri- Dr. Özgür Bilek

Kamunun Görev ve Denetimlerindeki Sorunlar -Mehmet Tekelioğlu

15.30-15:45 Ara

15:45-17:30 Salgınlar Çağında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Moderatör- Dr. Buket Gülhan

Konuşmacılar:

Kapitalizm/ Pandemi/İklim/Krizler işçi sağlığı ve iş güvenliğinde neleri değiştirdi?  Gelecekte bizleri neler bekliyor? -Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz

Türkiye’de pandemi döneminde işçi sınıfının durumu- Deniz Beyazbulut

Pandemin yükü kadınların omuzunda-Dr. Vahide Bilir

Pandemide sağlık emekçileri-Eylem Kaya Eroğlu

  1. GÜN (12 Kasım 2022 Cumartesi)

09:30-11:00 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanının Gündem ve Mücadele Alanları

Moderatör: Üzeyir Ataman

Konuşmacılar:

Meslek Hastalıkları- Dr. Ahmet Tellioğlu

İş Kazaları, Yaralanmalar, Ölümler- Beste Ardıç Arslan

Çevre-Halk-İşçi Sağlığı Zinciri -Aslı Odman

İş Cinayetleri Çalışma Acısı- Uğur Şahin Umman

11:00-11.15 Ara

11.15-12.45 İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Nasıl Bir Mücadele ?

Moderatör- Dr. Celal Emiroğlu

Konuşmacılar

Gelecekte bizi bekleyen sorunlar ve nasıl bir mücadele?-Dr. Ertuğrul Oruç

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mücadelesinde  Örgütlenme Potansiyeli-Dr. Ertuğrul Bilir

Türkiye için işçi sağlığı modeli/sistemi- Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde sendikalar/Meslek örgütleri/Dernekler/Siyasal örgütler – Prof.  Dr. Mehmet Zencir

12:45-13.30 Yemek Arası

13:30-17:00   Nasıl Bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi/modeli (FORUM)

Moderatörler: Bedri Tekin, Dr. Metehan Akbulut