0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

Antalya Tabip Odası adına

Antalya Tabip Odası adına Dr.Metehan Akbulut’un yürütme kurulunda yer aldığı katıldığı Türk İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Yürütme Kurulu toplantısı 28 Aralık 2014 Pazar günü günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirildi.

  1. Yeni dönem çalışma program ve planı
  2. Türkiye’deki meslek hastalıkları ve iş kazalarının envanterinin çıkartılması için çalışma başlatılması
  3. İŞ Sağlığı ve Güvenliği ve bağzı kanunlarda değişiklik öneren yasa tasarısı
  4. 2015 Asgari Ücret tarifesi
  5. Yürütmenin görev paylaşımı