0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

images_foto2016_isg-kol

Antalya Tabip Odası adına Yönetim Kurulu üyesi Dr.Aydan İzgi katıldı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu 14.10.2018 tarihinde Ankara’da toplandı.

Toplantıya Antalya Tabip Odası adına Yönetim Kurulu üyesi Dr.Aydan İzgi katıldı. Toplantı Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Manisa, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Trabzon, Samsun, Van-Hakkari odalarından 25 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Önceki dönem Kol Yürütmesinin 2 yıllık sürece ilişkin faaliyet raporu sunuldu ve rapora ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmelerine ilişkin yargı kararına yönelik odalarda nasıl bir yol haritası çizileceği konusunda bir tartışma yürütüldü

Eğitimler konusunda, bu dönemde, Bilim Eğitim Kurulu’nun eksikliklerinin tamamlanarak eğitimlerin sistemli bir şekilde yapılmaya başlamasının gerekliliği konuşuldu.

Son olarak yeni dönemin Yürütme Kurulu seçimi yapıldı.

2018-2020 dönemi Yürütme Kurulu şu şekilde oluştu:

Dr. İsmail Bulca- Adana
Dr. Ercan Yavuz- Ankara
Dr. Aydan İzgi- Antalya
Dr. Ahmet Tellioğlu-İstanbul
Dr. Mustafa Dönmez-Bursa
Dr. Özgür Bingöl- Diyarbakır
Dr. Cafer Şahin-Muğla
Dr. Hasan Ter- İzmir
Dr. Aykut Çelik- Kocaeli