0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

İSİH Kol Çalışma Programı ve Çalışma Yönergesi oluşturma çalışmalarının

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol’u Ankara’da Toplandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu 09.12.2018 tarihinde Ankara’da toplandı. Toplantıya Antalya Tabip Odası adına Kol Yürütme Kurulu üyesi Dr.Aydan İzgi katıldı. Toplantı Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Adana, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Van-Hakkari olmak üzere 11 Tabip Odasından 16 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan’ın açılış konuşmasının ardından “Sağlık Torba Yasası”nın sağlık alanına, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanına yansımaları üzerine bir tartışma yürütüldü. Daha sonra Dr. Celal Emiroğlu tarafından “İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Alanında Kaybettiğimiz Değerlerimiz” başlıklı bir sunum yapıldı.

Dr.Mustafa Dönmez ve Dr.Ercan Yavuz’un konuya ilişkin kısa sunumlarından sonra 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücretlerinin belirlenmesi konusunda tartışıldı ve TTB Merkez Konseyine sunulmak üzere bir öneri hazırlandı.

Toplantının ikinci bölümünde 2018-2020 dönemi İSİH Kol Çalışma Programı oluşturulması üzerine konuşuldu, Dr. Hasan Ter bir çalışma programı taslağı sundu.

İSİH Kol Çalışma Programı ve Çalışma Yönergesi oluşturma çalışmalarının Kol Yürütme Kurulu tarafından sürdürülmesi ve sonraki kol toplantısında paylaşılmasına karar verildi.