0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

WhatsApp Image 2022-06-07 at 11.36.14

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşanan sorunları, çözüm önerilerimizi görüşmek ve yürütülecek çalışmaları planlamak üzere Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapılacaktır.

6 Eylül  2022 Salı saat:18.30‘da çevrimiçi (zoom) yapacağımız toplantıya İşyeri Hekimliği yapan veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Not: Bağlantı linki toplantıya katılacağını  meslektaşlarımıza iletilecektir. İletişim 0242 237 50 75 veya 0 533 547 71 54

Gündemler
-Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi
-Önümüzdeki dönemin planlaması
-10 Eylül  2022 tarihinde Ankara’da  yapılacak TTB İSİH Kol Toplantısı gündemleri görüşülmesi