0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşanan sorunları, çözüm önerilerimizi görüşmek ve yürütülecek çalışmaları planlamak üzere Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapılacaktır.

14 Haziran 2022 Salı saat:18.30‘da Antalya Tabip Odası’nda yapacağımız toplantıya İşyeri Hekimliği yapan veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.
Saygılarımızla

Gündemler
-Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi
-Önümüzdeki dönemin planlaması
-18 Haziran 2022 tarihinde Kocaeli’nde yapılacak TTB İSİH Kol Toplantısına sunulacak önerilerin görüşülmesi