0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşanan sorunları, çözüm önerilerimizi görüşmek ve yürütülecek çalışmaları planlamak üzere Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı yapılacaktır.

6 Eylül  2022 Salı saat:18.30‘da çevrimiçi (zoom) yapacağımız toplantıya İşyeri Hekimliği yapan veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Not: Bağlantı linki toplantıya katılacağını  meslektaşlarımıza iletilecektir. İletişim 0242 237 50 75 veya 0 533 547 71 54

Gündemler
-Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi
-Önümüzdeki dönemin planlaması
-10 Eylül  2022 tarihinde Ankara’da  yapılacak TTB İSİH Kol Toplantısı gündemleri görüşülmesi