0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 2022 Mayıs Toplantısı

isih-may221

Antalya Tabip Odası  İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 19:00 da 5 meslektaşımızın katılımıyla aşağıdaki gündemlerle toplandı.
Toplantıya: Dr. Metehan Akbulut, Dr. Ali İçke Dr. Kaan Taşer, Dr. Zekiye Özdemir ve Dr. Hüseyin Ruhi Özkaynak katıldı.
Gündemler
-Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi
-Önceliklerimiz ve önümüzdeki dönem planlaması
-14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak TTB İSİH Kol Toplantısına sunulacak önerilerin görüşülmesi
-29 Mayıs 2022 Pazar “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” temalı Ankara mitingimiz.