0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 2022 Mayıs Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 2022 Mayıs Toplantısı

Antalya Tabip Odası  İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 19:00 da 5 meslektaşımızın katılımıyla aşağıdaki gündemlerle toplandı.
Toplantıya: Dr. Metehan Akbulut, Dr. Ali İçke Dr. Kaan Taşer, Dr. Zekiye Özdemir ve Dr. Hüseyin Ruhi Özkaynak katıldı.
Gündemler
-Komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi
-Önceliklerimiz ve önümüzdeki dönem planlaması
-14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak TTB İSİH Kol Toplantısına sunulacak önerilerin görüşülmesi
-29 Mayıs 2022 Pazar “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” temalı Ankara mitingimiz.