0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Toplandı

images_iyhkom

 

 

Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 9 Aralık 2019 pazartesi günü saat 18:00 de olağan aylık toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda TTB’nin İşyeri hekimliği asgari sözleşme ücretlerini belirleme ilkeleri, Antalya’da işyeri hekimliği belgelerini kiralayan meslektaşlarımıza ulaşma ve söz konusu durumu engelleme adına yapılabilecekler konularında tartışma yürütüldü. Ayrıca işyeri hekimlerine yönelik ileri modüler eğitimlerden “Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları” konulu eğitimin en kısa zamanda Antalya’da düzenlenmesi için TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile iletişime geçilmesine karar verildi. Komisyonun aylık toplantılarında sunulmak üzere “İşyeri Hekimlerinin Çalışan Eğitimlerinde Kullanacakları Yöntemler”, “İşyerlerinde Diyabetik Çalışanlara Yaklaşım”, “İşyerlerinde Epileptik Çalışanlara Yaklaşım” konularında” eğitimlerin planlanması ve eğitimi verecek meslektaşlarımızla iletişime geçilmesi konularında fikir birliğine varıldı.