0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz Toplandı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonumuz Toplandı

Dr. Hülya Gültekin tarafından “Çalışma Hayatında Çocuk İşçiler” başlıklı bir sunum yapıldı.

 

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 1 Temmuz 2019 pazartesi günü saat 18:00 de aylık toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Komisyon üyemiz aynı zamanda Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Dr. Hülya Gültekin tarafından “Çalışma Hayatında Çocuk İşçiler” başlıklı bir sunum yapıldı. Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğine ilişkin durum tespiti, istatistiki veriler, yasal düzenlemelerin ele alındığı sunumun ardından sahadaki deneyimler ve işyeri hekimlerinin bu konuda yapabilecekleri konusunda bir tartışma yürütüldü.

Toplantıda Alınan kararlar:
1- “Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları” modüler eğitiminin Ekim ayı içinde Antalya’da gerçekleştirilmesi için TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile iletişime geçilmesine,
2- “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Tanı, Tedavi ve Raporlama Sürecinde SGK Boyutu” konulu bir eğitim toplantısı planlanmasına,
3- İşçi Sağlığına ilişkin bir belgesel film belirlenerek gösterim hazırlıklarının yapılmasına,
4- Bir sonraki toplantının 02 Eylül 2019 tarihinde yapılmasına

karar verildi.