0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda

Antalya Tabip Odası adına Dr. Metehan Akbulut’un da katıldığı Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 6 Aralık 2014 Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Antalya Tabip Odası dışında Adana, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa tabip odalarından temsilciler ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin de katıldığı toplantıda

1-2015 yılına ilişkin İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücret konusunda görüşlerin değerlendirilmesi.
2-Geçmiş dönemin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemin planlanması
3-Yürütme Kurulu’nun seçimi

Gündem maddeleri üzerinde bir tartışma yürütüldü.