0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı

Dr. Metehan Akbulut’un da katıldığı Türk Tabipleri

Antalya Tabip Odası adına Dr. Metehan Akbulut’un da katıldığı Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22 Kasım 2015 Pazar günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

21 Kasım 2015 Cumartesi günü ise Kol Yürütmesi kendi içinde bir değerlendirme yapmıştı.

Antalya Tabip Odası dışında Adana, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, tabip odalarından temsilciler ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin de katıldığı toplantıda

1.Kol Yürütmesi Bilgilendirme
2.İllerdeki Komisyon Çalışmaları Bilgilendirme
3.Alandaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi
4.Asgari Ücret için  görüş oluşturulması
5. Eğitimler

Gündem maddeleri üzerinde bir tartışma yürütüldü.