0242 237 50 75

İSİH Kol Toplantısı Ankara’da Yapıldı 10 Eylül 2022

isihkol-10092

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı 10 Eylül  2022 tarihinde TTB’de yapıldı.

 Toplantıya, Ankara(4), Antalya(1), Batman (1) Bolu(1) Bursa(1), Diyarbakır(1),Gaziantep(1) İstanbul(2), İzmir(2), Karabük(1), Kocaeli(2), Mardin (1) Mersin(1), Muğla(1), Şanlıurfa(1) ve Van (1)  olmak  16 tabip odasından üzere 22 temsilci katıldı. Toplantıya ayrıca TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da katıldı.

TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmalarının ardından divan üyeliklerine Dr. Ahmet Baydilek (Gaziantep),Dr. Hülya Çamlıbel (İzmir) ve Dr. Aykut Çelik (Kocaeli) seçildiler.

Önceden belirlenen gündem çerçevesinde  TTB İSİH Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik tarafından kol faaliyet raporu sunuldu. Çalışma raporu üzerinden yürütülen tartışmanın ardından toplantıya katılan temsilciler odalarında yürütülen işçi sağlığı ve işyeri hekimliği çalışmalarını aktardılar.

Yapılan öneriler ile yeni dönem TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu

 1. Dr. Metehan Akbulut (Antalya)
 2. Dr. Selçuk Çelik (Ankara)
 3. Dr.Rana Savlu (İzmir)
 4. Dr. Ferhat Demir (Şanlıurfa)
 5. Dr. Figen Şahpaz (Ankara)
 6. Dr. Celal Mestcioğlu (İstanbul)
 7. Dr. Halil Berkay Uzuncu (Karabük)
 8. Dr. İlham Üstay (Bursa)
 9. Dr. Kamiran Yıldırım (Mardin)
 10. Dr. Cemil Galioğlu (Mersin)
 11. Dr. Kenan Cibaroğulları (Kocaeli)

olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca TTB İSİH Kolu adına STED yayın kurulunda Dr. Rana Savlu’nun yer alması kararlaştırıldı.

İşyeri hekimlerinin örgütlenmesi, eğitimler, asgari  ücret ve  sempozyum hazırlıkları başta olmak üzere  İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerimizin tartışıldığı toplantıda önümüzdeki dönem yürütülmesi gereken çalışmalar  ve mücadele üzerine görüşler iletildi.

TTB İSİH Kol toplantısının ardından TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu toplanarak görev dağılımı yaptı. Dr.Metehan Akbulut kol başkanı, Dr. Selçuk Çelik ise kol sekreteri olarak görevlendirildi.  Kol toplantısında alınan kararlar çerçevesinde aşağıdaki konular başta olmak üzere bir planlama yapıldı.

*18 Eylül 2022 tarihinde Ordu Tabip Odası ev sahipliğinde yapılacak Karadeniz Bölgesi İlleri Tabip Odaları İşyeri Hekimleri toplantısına  TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu üyeleri  Dr. Figen Şahpaz, Dr. Celal Mestcioğlu ve Dr. Halil Berkay Uzuncu’nun katılması,

*18 Eylül 2022 tarihinde Şanlıurfa’da Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası (Ev-Eksen) ile yapılacak çalışmaya Dr. Ferhat Demir, Dr. Kamiran Yıldırım, Dr. Nevruz Gürceğiz ve Dr. Ali İhsan Gündoğdu’nun katılması,

*1 Ekim 2022 tarihinde İzmir’de yapılacak olan yapılacak Ege  Bölgesi İlleri Tabip Odaları İşyeri Hekimleri toplantısına yürütme kurulu üyelerinin tamamın katılması ve İzmir Tabip Odası (İTO)  ile görüşülüp onayları alınarak 2 Ekim 2022 günü TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu toplantısının İTO ev sahipliğinde yapılması,

*11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” ardından 13 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da TTB İSİH Kol toplantısının yapılması,

*TTB İSİH Yürütme Kurulu tarafından önümüzdeki döneme ait taslak bir Çalışma Programı hazırlanarak 13 Kasım 2022 tarihinde TTB İSİH Kolunun onayına sunması,

*2023 yılında ülkemizdeki 7 coğrafi bölgede en az birer kez  Tabip Odaları İşyeri Hekimleri toplantısı yapılması,

*Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu ile en kısa sürede toplantı yapılması,

*MSG Yayın Kurulu ve TTB Merkez Konseyi üyeleri ile birlikte TTB İSİH Kol Yürütme Kurulu olarak en kısa sürede toplantı yapılması