0242 237 50 75

İSİH Kolu Toplantısı Kocaeli’nde Yapıldı

kocaeliisih-3

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu  toplantısı 18 Haziran  2022 2022 tarihinde Kocaeli’nde yapıldı.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ tabip odalarından 23 temsilcinin katıldığı toplantı öncesi kol toplantısı kapsamında Ford Otosan İşyeri Sağlık Birimi Merkezi’ne bir saha gezisi de düzenlendi.

“Yeni Bir İşçi Sağlığı Modeli, İşçi Sağlığında Çevik Dönüşüm ve Agile Çalışma Sistemi”,”Ford Otosanda Bütünsel Sağlık Yapılanması ve Wellbeing  Çalışmaları” konularında Dr.Gürsel Gökmen tarafından yapılan sunumlar sonrası Atölye Saha Gezisi gerçekleştirildi.

Saha gezisinin ardından Kocaeli Tabip Odasında  TTB İSİH Kolu toplandı. İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasının ardından divan başkanlığına Dr. Kenan Cibaroğulları, başkan yardımcılığına Dr. Selçuk Çelik seçildi.

Toplantıda üzerine tartışma yürütülen gündem başlıkları şöyle oldu:

1-Kol yürütmesinin çalışma raporunun sunulması

2-Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması

3- Alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar :

TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücreti,

Tabip odalarına üye olmayan işyeri hekimleri ile ilgili yapılacak çalışmalar,

6331 Sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Yıldönümünde yapılacak eylem ve etkinlikler,

 İşyeri Hekimleri Eğitimleri,