0242 237 50 75

İstanbul Protokolü, mücadelede ısrarın yansıması

taha-istanbul23

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Taksim/İstanbul Elit World Otel’de işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaların etkin biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için kullanılan ve süreçte izlenmesi gereken hukuki ve tıbbi prosedürleri içeren BM belgesi olarak kabul edilen ve kısaca İstanbul Protokolü olarak tanımlanan kılavuzun 2022 Baskısının Türkçe Çevirisi Tanıtım Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Toplantıya Antalya Tabip Odası Başkanı, İstanbul Protokolü eğitmenlerinden Prof. Dr. Taha Karaman ile son baskının metin düzenlemesine katkı sunan ATO YK üyesi Dr. M. Cumhur İzgi  ve TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan odamız üyesi Dr. Hafize Öztürk Türkmen katıldı.

Toplantı TİHV Başkanı Dr. Metin Bakkalcı’nın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında dünyada işkencenin halen devam etmekte olmasının insanlık adına aslında başarısızlık olduğunu ancak bu bağlamda işkencenin ve kötü muamelenin etkin soruşturulması ve belgelenmesi için her geçen gün güçlenen kılavuz olarak İstanbul Protokolünün de bir başarı öyküsü olduğunu dile getirdi. İşkencenin insan eliyle yapılmış kötücül bir eylem olduğunu ve bu nedenle de önlenebilir olduğunu belirten Bakkalcı ayrıca “Tüm dünyada insan hakları ortamında derin tahribatın yaşandığı dönemdeyiz. İşte böyle bir dönemde aslında bu tip çabaların kıymetinin daha çok olduğunu paylaşmak isterim” dedi. Açılış konuşması sonrası moderatörlüğünü TTB MK Başkanı, İstanbul Protokolü Editöryal Komite Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın yaptığı “İstanbul Protokolü 2022 Baskısı: İşkence ve Kötü Muameleye Karşı Mücadelede Global Standartlar” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele editöryal komite üyelerinden BM İşkence Görenler İçin Gönüllüler Fonu ve Britanya Tabipleri Birliği Mesleki Etkinlikler Direktörlüğü de yapmış olan Vivienne H. Nathanson, BM İşkenceye Karşı Komite Başkanlığı da yapmış Dignity Sağlık Bölümü Direktörü Jens Modvig, İnsan Hakları İçin Hekimler Kıdemli Tıbbi Danışmanlığı yapmış olan Vincent Iacopino ve TİHV Kurucular Kurulu Üyesi Türkcan Baykal konuşmacı olarak katıldı.  Konuşmalarda İstanbul Protokolünün önemi, oluşturulma süreci, işkencenin önlenmesi açısından katkıları, devletlerin konu ile ilgili tutumları, protokolün özellikle sağlık çalışanları açısından değeri ve sağlık çalışanlarının etik sorumlulukları, yeni baskıdaki gelişmeler, değişiklikler ve konu ile ilgili gelecekte yaşanabilecek zorluklar, işkenceye karşı mücadelenin nasıl güçlendirilebileceği dile getirildi. Katılımcıların soru ve katkıları ile zenginleşerek toplantı sona erdi.

Daha iyi ve daha güvenli bir gelecek için…

İstanbul Protokolü’nün 2022 Baskısı  https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2023/06/IP_2022_tr.pdf