0242 237 50 75

Görev ve sorumluluklar

Görev ve sorumluluklar

Antalya Tabip Odası’nda toplanarak

İşyeri Hekimleri,  yaptıkları toplantıda yaşadıkları sorunlar ve çözümler üzerine bir tartışma yürüttü.

Yapılan değelendirmeler sonrası 13 Ağustos  2015 Perşembe  saat: 18.30‘da Antalya Tabip Odası’nda tekrar toplanma kararı alındı. Yapılacak  bu toplantıda Dr.Hayrettin Sönmez tarafından  kısa bir sunumla birlikte “İşyeri Hekimlerinin görev ve sorumlulukları”, tüm  yönleriyle karşılıklı soru ve cevaplarla tartışılacak.