0242 237 50 75

İşyeri Hekimleri toplantısı

İşyeri Hekimleri toplantısı

28 Ocak 2016 Perşembe saat:18.30

28 Ocak 2016 Perşembe saat:18.30’da Antalya Tabip Odası’nda İşyeri Hekimleri toplantısı yapılacaktır.

Gündem
-KİS Eğitiminin Değerlendirilmesi
-2016 Yılı için çalışma programının oluşturulması

Toplantıya İşyeri Hekimliği yapan veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.