0242 237 50 75

İşyeri Hekimleri toplantısı

İşyeri Hekimleri toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Kekimliği Kol  Toplantısı

22 Kasım 2015 Pazar Ankara’da gerçekleştirilen TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı bilgilendirilmesinin yapılması  gündemi ile 25 Kasım 2015 Çarşamba saat:18.00’da Antalya Tabip Odası’nda İşyeri Hekimleri toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya İşyeri Hekimliği yapan veya alana ilgi duyan bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.