0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu  Haziran 2022 toplantısını yaptı.

Dr. Metehan Akbulut ve Dr. Hüseyin Ruhi Özkaynak’ın olduğu toplantıda alanda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri üzerine sohbet edildi.

12 Temmuz 2020 salı saat:18.30’da komisyon toplantısı yapılaması kararlaştırıldı.