0242 237 50 75

İYİ Parti Sağlık Politikaları Ekibi İle Toplantı

iyi-parti

İYİ Parti Sağlık Politikaları Ekibi “İYİleştirilmiş Sağlık Programı” ile ilgili Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) görüşlerini, katkı ve önerilerini almak için çevrimiçi toplantı yaptı.

20 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB Kol ve çalışma grubu temsilcileri katılarak TTB’nin görüş ve  önerilerini anlattılar.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu adına toplantıya katılan Dr. Metehan Akbulut İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini aktardı.