0242 237 50 75

İzmir Şehir Hastanesi Çalıştayı

izmir-taha

İzmir Tabip Odası ve İzmir Şehir Hastanesi Platformu tarafından düzenlenen İzmir Şehir Hastanesi Çalıştayı , İzmir Mimarlar Odası salonunda başladı.

19-20 Kasım 2022 Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirilecek Çalıştayın ilk günü  “Şehir Hastaneleri Ne Getirdi, Ne Götürüyor? Paneli oturumu başkanlarından birini  Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin, ise çalıştayın açılış konuşmasında  Dr. Aynur Dağdemir’in katledilmesinin yıldönümüne , TTB MK Başkanı‘nın hukuksuz tutukluluğuna vurgu yaptı. TTB’nin uzun yıllar boyunca , sağlık sisteminde yapmış olduğu doğru yaklaşımlar ve mücadeleler ile kamu yararına pek çok girişimler yaptığını belirtti . Bu konuda farklı kentlerde açılmış olan şehir hastaneleri konusunda da gerekli uyarıları her şeye rağmen yaptığını vurguladı.