0242 237 50 75

Kabul etmiyoruz

images_foto2016_ttb-dava1

Antalya Tabip Odası üyelerinin de olduğu hekimler dayanışma için Ankara’da idi.

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle bir hafta gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir önceki dönemin TTB Merkez Konseyi üyeleri, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Ülkenin dört bir yanından ve aralarında Antalya Tabip Odası üyelerinin de olduğu hekimler dayanışma için Ankara’da idi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti; dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, Dr. Hande Arpat’a 2016 yılındaki bazı sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Dr. Şeyhmus Gökalp ise “terör örgütü propagandası” suçundan beraat etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla yargılandığı davada, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi utanç verici bir karara imza attı. 1 Eylül 2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara dâhil eden mahkeme, her iki açıklama dolayısıyla dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan 2’şer kez 10’ar hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, Dr. Hande Arpat’a 2016 yılındaki bazı sosyal medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Dr. Şeyhmus Gökalp ise “terör örgütü propagandası” suçundan beraat etti.

BERAAT TALEBİ

Savcı mütalaasının daha önce açıklandığı davada 2016-2018 dönemi TTB Başkanı Raşit Tükel, “Suçlamaya konu edinen açıklamalarımız suç teşkil etmemektedir beraatimizi talep ediyorum” dedi. Tükel, çoğu SAĞLIK sorununun çevresel etkenler nedeniyle gerçekleştiğini ve hekimlerin bu konuda sorumlulukları bulunduğunu belirterek savaş ve çatışma etkilerinin ortadan kaldırılmasında da hekimlerin çok değerli katkılar sunduğunu söyledi.

Üçüncü kez hakim karşısına çıkan TTB Merkez Konseyi Üyeleri’nin savunmaları şöyle:

Taner Gören:

Bize bu açıklamayı yaptıran şey insan sevgisinden başka bir şey değildir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur dediğimiz için ellerimize kelepçe vuran ve hakkımızda ceza talep eden hukukçuların torunlarının gelecekte dedeleri hakkında ne düşüneceğini merak ediyorum.

Sezai Berber:

Suç işlemediğini düşünüyorum. Biz hekimler için insan sağlığı çok önemlidir. İnsanların sağlığını önceleyen talebimiz suç değildir. Beraatimi talep ediyorum.

Funda Obuz:

Sağlık, bedensel ve ruhsal iyilik halidir. Açıklamamız da evrensel değerlerin bizlere yüklediği sorumluluktur. Beraatimi talep ediyorum.

Şeyhmus Gökalp:

Savcılık makamının mütalaasını kabul etmediğini belirterek başlamak istiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz bir suç bulunmamaktadır. Açıklamamızın ana hattı barışı savunmaktır. Her T.C. vatandaşının olduğu gibi bizim de barış arzusu içinde huzurlu yaşam talep etme hakkımız vardır. “Savaş kötüdür” dediği için TTB Merkez Konseyi üyelerinin yargılanmasını istemiyoruz. Beraatimi talep ediyorum.

Ayfer Horasan:

Savaşa karşı olmak hekimlik değerlerini, yaşamı önceleyen barıştan yana tutumdur. Evrensel hekimlik değerlerin yargılandığı bu davada beraatimi talep ediyorum.

Hande Arpat:

İddianamede yer alan sosyal medya paylaşımlarının tekrar değerlendirilmesini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraat talep ediyorum.

Yaşar Ulutaş:

Bizlere istinat edilen suçları istemediğimizi beyan eder beraat talep ederim.

Selma Güngör:

Savaşın yarattığı kötülükler nedeniyle barışı savunduk. Barışı istemek suç olmadığı gibi anayasal bir haktır beratımızı istiyorum.

Sinan Adıyaman:

Yaşam hakkını savunduk. Bütün hayatımızı bu çaba ile sürdürürken terör ile suçlanıp yargılanmaması kabul etmiyorum. Ölümün bile adil olmadığı dünyada yaşamın adil olmasını istiyoruz. Suçlamaları kabul etmiyor ve beratımızı talep ediyorum.

Bülent Nazım Yılmaz:

İnsanlar savaşlarda yaşam alanlarını ülkelerini terk etmek zorunda kalır. On binlerce insan göç sürecinde yaşamını kaybetti. Savaşta en başta bebekler çocuklar ve kadınlar etkilenmektedir. Barışa yönelik yaptığımız açıklama tarihsel sorumluluğumuzdur. Beratımızı talep ediyorum.

ADİL YARGILAMA HAKKI GASP EDİLİYOR

Hekimlerin savunmalarını yapmasının ardından TTB avukatlarının savunmalarına geçildi.

Avukat Ziynet Özçelik, “Biz mütalanın önceden hazırlanmış olması ve bir harici bellekten sunulmasının müvekkillerimizin haklarını gasp ettiğini belirterek 29 Nisan’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’na suç duyurusunda bulunduk. Bu mütalaa adil yargılanma hakkını gasp ediyor. Delil niteliği taşımayan öğelerle mütalaa verildi” dedi.

Avukat Mustafa Güler de TTB merkez konseyi üyelerinin yargılanmasına gerekçe oluşturan açıklamasını okudu ve “Bütün kıyamet bu metin üzerine koptu. Bu açıklamayla İçişleri Bakanı suç duyurusu bulundu. içişleri Bakanlığının şikayetçi olduğu soruşturmayı İçişleri Bakanlığı’nın polisleri yaptı. Ortaya iki açıklama çıkardılar ve burada suç var dediler. TTB iktidarların sağlığı etkileyecek politikalarına karşı objektif dengeli ve eleştirel yaklaşan kurumdur. İktidarın erka bahçesi olmayan kurum olması TTB’nin terörle anılmasını gerekli kılmaz. Sağlıkla yaşatmakla görevli kurulun terörle anılması haksızlıktır” diye konuştu.

TTB davasında son sözleri sorulan hekimler, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talep etti.

“SAVAŞIN HALK SAĞLIĞI SORUNU OLDUĞUNU SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, mahkemenin kararına tepki gösterdi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman, şunları söyledi:

“Biz uluslararası evrensel tıp etiğinin bize öğrettiği şeyi uyguladık. Vazifemizi yaptık, savaşın bir halk sağlığı olduğunu söyledik. Bunu 3 duruşmada da avukatlarımız ve kendimiz yaptığımız savunmalar ile ortada bir suç olmadığını, tamamen bizim işimiz olduğunu, bizim yaşam hakkı için çalıştığımızı, yaşamsal değerleri savunduğumuzu söyledik. Fakat bugün mahkemede 11 arkadaşımız 20’şer ay, bir arkadaşımız 20 ay artı 16 ay civarında bir ceza aldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu kararı iptal ettirmek için elimizden geleni yapacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk Tabipleri Birliği, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bu böyle bilinsin

Mahkemenin kararını açıklamasının ardından, çıkışta kısa bir açıklama yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Biz hekimliğin evrensel etik ilkeleri doğrultusunda hareket ettik. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledik” diye konuştu. Bundan önceki duruşmalarda da mahkeme heyetine bunun bir suç olmadığını söylediklerini belirten Adıyaman, karara itiraz edeceklerini de bildirdi. Adıyaman, “Mahkemeden ceza çıktı biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu iptal ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. TTB savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir” diye konuştu.