0242 237 50 75

Kadın Hekimler buluşması

Kadın Hekimler buluşması

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen

 

Kadın Hekimler VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nde Buluştu

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen; tabip odaları, uzmanlık dernekleri, sendikalar, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları katılımıyla gerçekleştirilen kongrelerin altıncısı 21-23 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir’de yapılmıştır.

Sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan kadın uzmanlar, kadın akademisyenler, öğrenciler, kadın hakları mücadelesi yürüten aktivistler başta olmak üzere 150’den fazla katılımcının değerli katkılarıyla İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin teması “Kadın Emeği ve Sağlık” idi.

Seçilen tema çerçevesinde iki konferans, yedi panel, bir film gösterimi, yedi bildiri sunumu ve “kadın emeğinin örgütlenmesi; olanaklar-sınırlılıklar” başlıklı bir forumdan oluşan kongre programında verimli tartışmalar yapıldı, deneyimler ve alan çalışmaları paylaşılmıştır. Kongre boyunca kapitalizmin krizinde kadın sağlık çalışanlarının karşılaştığı güncel temel sorunlar  “kadın emeğinin dünü bugünü”, kapitalizmde kadının görünmeyen emeği”, “geçmişten günümüze sağlıkta kadın emeği”, sağlıkta kadın emek mücadelesi”, “örgüt içi istismar ve ifşa süreçleri”, “Novamed direnişi kısa film gösterimi”, “kapitalizmin krizi, kadın emeği ve kadın sağlığı”, “kadın sağlık çalışanlarının çalışma yaşamı”, “sağlık, işsizlik ve göçmenlik”, “kadın sağlık çalışanı olmak” başlıklarında ele alınmış, çözüm önerileri geliştirilmiş, kadın dayanışması ve birlikte örgütlü mücadele iradesi vurgulanmıştır.

Kongreye Antalya Tabip Odası adına Dr. Nursel Şahin, Dr. Gülsün Gülay Yılmaz, Dr. Elif Peştereli, Dr. Suzan Yazıcı ve Dr. Hafize Öztürk Türkmen katılmıştır.