0242 237 50 75

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı  Komisyonu

Hafize Öztürk Türkmen, H. Elif Peştereli, Asuman Döşeyen

ATO  Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı  Komisyonu, 10.7.2018 tarihinde saat 18:00’de toplandı. Toplantıya Hafize Öztürk Türkmen, H. Elif Peştereli, Asuman Döşeyen ve Ümit Yücetin katılmıştır.

Toplantıda alınan kararlar

1- ATO tarafından çıkarılacak yayın organında  Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı  Komisyonuna  bir bölüm ayrılmasının istenmesine,
2- Çocuk İstismarı konusunda bir panel düzenlenip, farkındalık yaratmak ve konuyu gündemde tutmak için hekimlere bir ay süresince yakalarına takacakları “Çocuğuma Dokunma” vurgusu yapan kokart dağıtılmasına,
3- Hafize Öztürk Türkmen’in çalışma yönergesi taslağı hazırlayıp komisyon üyelerinin görüşlerine sunmasına,
4- Mail grubu kurulmasına,
5- Bir yıl süresince aşağıdaki konularda toplantı düzenlenmesine
• Kadın Hekim Olmak (Deneyimlere dayalı söyleşi/toplantı)
• Kadın Beden Politikaları
• Kadın Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemeler
• Üreme sağlığı politikaları
• LGBTİ ve “Transgender” sağlığı