0242 237 50 75

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

images_foto2016_kadin-hekim

Hafize Öztürk Türkmen, H. Elif Peştereli, Asuman Döşeyen

ATO  Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı  Komisyonu, 10.7.2018 tarihinde saat 18:00’de toplandı. Toplantıya Hafize Öztürk Türkmen, H. Elif Peştereli, Asuman Döşeyen ve Ümit Yücetin katılmıştır.

Toplantıda alınan kararlar

1- ATO tarafından çıkarılacak yayın organında  Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı  Komisyonuna  bir bölüm ayrılmasının istenmesine,
2- Çocuk İstismarı konusunda bir panel düzenlenip, farkındalık yaratmak ve konuyu gündemde tutmak için hekimlere bir ay süresince yakalarına takacakları “Çocuğuma Dokunma” vurgusu yapan kokart dağıtılmasına,
3- Hafize Öztürk Türkmen’in çalışma yönergesi taslağı hazırlayıp komisyon üyelerinin görüşlerine sunmasına,
4- Mail grubu kurulmasına,
5- Bir yıl süresince aşağıdaki konularda toplantı düzenlenmesine
• Kadın Hekim Olmak (Deneyimlere dayalı söyleşi/toplantı)
• Kadın Beden Politikaları
• Kadın Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemeler
• Üreme sağlığı politikaları
• LGBTİ ve “Transgender” sağlığı