0242 237 50 75

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu toplantısı Aralık 2022

kadinhek131222

ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu 13 Aralık  2022 Salı günü Saat 18.00’da ATO’da toplandı.

Dr. Çiler Akın Akdeniz, Dr. Gülsün Gülay Yılmaz, Dr. Elmas Döşemeci  Dr. Ezgi Özgün ve Dr. Hafize Öztürk Türkmen’in katılımıyla yapılan toplantıda gündemdeki konular görüşüldü.

 Gündemde yer alan aşağıdaki konular görüşüldü.
1. TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 23 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşmasına ilişkin etkinlik planları ve katılımı konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.
2. 18-19 Şubat 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 3. Örgüt Okulu programı oda/komisyon adına katılım konusu ele alındı. En geç 1 Şubat 2023 tarihine kadar katılımcıların belirlenmesi ve etkin katılım sağlanmasına kara r verildi.
3. Komisyon etkinliği olarak planlanmış olan “HPV aşısı ve güncel gelişmeler” temalı çevrimiçi konferans için Dr. Irmak Saraç ile görüşüldü. Ocak 2023’te etkinliğin yapılmasına karar verildi.
4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu toplantıları planlandığı gibi her ayın 2. salı günü saat 17.30’da ATO’nda gerçekleştirilmektedir. Kadın meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.