0242 237 50 75

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Toplantısı

images_WhatsApp_Image_2020-01-02_at_20.23.02

 Komisyon Toplantısı 02.01.2020’de toplandı.

ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Dr.Asuman Döşeyen, Dr.Ümit Yücetin, Dr.Suzan Yazıcı, Dr.Hafize Öztürk Türkmen ve Dr.Gülsün Gülay Yılmaz’ın katılımıyla 2 Ocak 2020 tarihinde toplandı ve gündemdeki konuları görüşerek önümüzdeki döneme ilişkin kısa vadeli planlarını tartıştı. Toplantı sonunda aşağıdaki kararlar alındı;

1. 21-23 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir’de yapılacak olan “Kadın Emeği ve Sağlık” başlıklı kongreye komisyon üyeleri olarak aktif katılım sağlanması, kongre 2. duyurusunun kadın hekimler ve kadın sağlık çalışanları başta olmak üzere ilgili platformlarda yaygın olarak paylaşılması ve bildirili katılım konusunda motivasyon sağlanması,
2. 5 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısına komisyon adına Dr. Gülsün Gülay Yılmaz ve Dr. Hafize Öztürk Türkmen’in katılması,
3. Kol toplantı gündemindeki konular da göz önünde bulundurularak kısa vadeli komisyon çalışma planının oluşturulması, bu bağlamda;
a. 8 Mart etkinlikleri kapsamında Antalya Kadın Platformu’nun programına aktif katılım yanı sıra ülkenin kadın gündeminin önde gelen sorunlarına ilişkin (kadına yönelik şiddet, TBMM gündemindeki yasal düzenlemeler vb) ATO KHKS Komisyonu ile Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu işbirliğinde panel/konferans/forum vb bir etkinlik planlanması için gerekli görüşmelerin yapılması,
b. Kadın hekimlerin katılımına açık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuklara kitap okuma konularında felsefe atölyesi çalışmalarının planlanması, söz konusu atölyelerin ilkinin 8 Şubat 2020 tarihinde yapılması için gerekli çalışmaların Dr. Ümit Yücetin rehberliğinde yürütülmesi,
c. Komisyon etkinliklerine kadın meslektaşların daha fazla katılımına yönelik olarak yaratıcı ve işlevsel projeler/fikirler için çaba gösterilmesi.

2 Ocak 2020