0242 237 50 75

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, yıllık izinde olmayan Komisyon üyelerinden Hafize Öztürk Türkmen, Tülin Aydoğdu Titiz ve Aydan İzgi’nin katılımıyla Tabip Odasında 18 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı ilk toplantıda ilk gündem maddesi olarak amaç ve işlevler doğrultusunda Komisyon üye yapısının genişletilmesine yönelik önerileri tartıştı. Kadın hekimlik, kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın emeği ve kadın beden politikaları konularında yerel ve genel ölçekte tabip odasının görüş oluşturması, politika üretmesi ve bu politikaları konuyla ilgili bileşenlerle birlikte ve dayanışma içinde yaşama geçirmesi amacına yönelik olarak komisyon üye yapısının multi disipliner yaklaşımı temel almasının uygun olacağı kararı alındı Bu karar doğrultusunda farklı uzmanlık alanlarından konuya duyarlılığı bilinen kadın hekimlerle iletişim kuruldu ve komisyona davet edildi. Yapılan verimli görüşmeler sonunda komisyonda çalışmayı kabul eden kadın hekimlerle ve iletişim kurulmaya çalışılan yeni üyelerle Bayram tatili sonrasında geniş katılımlı toplantı yapılması ve komisyon çalışma ilkelerinin belirlenmesi kararı alındı.

İkinci gündem maddesi olarak 20 Temmuz günü yurt genelinde yapılması planlanan kadın cinayetlerinin durdurulması ve Meclisin acilen göreve çağrılmasına yönelik eylemlerin Antalya programını oluşturan Meşaleli Yürüyüşe kadın meslektaşların geniş katılımını sağlamak üzere yapılan duyuruların yaygınlaştırılması konusu görüşülüp karara bağlandı.

Yapılan toplantı sonrasında belirlen ilk komisyon üyeleri:
Hafize Öztürk Türkmen (Tıp Etiği)
Tülin Aydoğdu Titiz (Anestezi)
Aydan İzgi (Pratisyen Hekim)
Esra Kızılateş (Anestezi)
Nehir Samancı Karaman (FTR)
Hülya Karakılınç (Halk Sağlığı)
Hamide Tomruk (Kadın Doğum)
Ekin Saba (Aile Hekimi)