0242 237 50 75

Kararlılık Deklarasyonu

images_foto2016_kararlilik

Antalya Tabip Odası başkanı Prof.Dr. Nursel Şahin’in de olduğu tabip odalarının başkanlarının

Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Dr. Fikret Hacıosman’ın öldürülmesinin ardından sağlıkta şiddetin önlenmesi ve TTB’nin önerisi olan Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talepleriyle başlattığı eylem etkinlik programı kapsamında, aralarında Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Nursel Şahin’in de olduğu tabip odalarının başkanlarının katılımıyla, Ankara’da “Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu” açıklandı.

Deklarasyon, TTB Merkez Konseyi’nin çağrısıyla 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Ankara’ya gelen tabip odası başkanlarının katılımıyla düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Deklarasyonu TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu.

Ortak deklarasyonda, “Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümü son olmalıdır” denilerek, bugünden itibaren benzer vahim olaylarla karşılaşılması durumunda, hekimlerin sağlıkta şiddete ve bu şiddete seyirci kalanlara karşı iş bırakarak Beyaz Nöbet’e başlayacağı duyuruldu.

TTB’nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılması talebinin yinelendiği deklarasyonda vatandaşlara da seslenilerek, “Biz hekimler, sağlık çalışanları ve hastalarımız birbirine rakip değil, şiddet içermeyen nitelikli bir sağlık hizmetinin eşit iki tarafıyız. Nitelikli sağlık hizmetinin ortak talebimiz olduğundan hareketle, halkımızı da sağlık ortamında şiddeti ortadan kaldırmak için bizlerle yan yana durmaya çağırıyoruz” denildi.

HEKİMLERDEN SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI
KARARLILIK DEKLARASYONU!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Olarak;

Sağlık ortamında yaşanan ve durdurulması için yetkililer tarafından hiçbir adım atılmayan ölümcül şiddete karşı tüm kamuoyuna açık deklarasyonumuzdur:
Hayatlarını kaybeden meslektaşlarımızın hatırasına borcumuz var! Gece gündüz özveriyle sürdürdüğümüz sağlık hizmetinin binlerce yıllık mirasını korumak gibi bir sorumluluğumuz var!

Dr. Fikret Hacıosman’ın ölümü son olmalıdır!

Bilinmelidir ki, bugünden itibaren benzer bir vahim olayla karşılaşıldığında; o sağlık kurumunda sağlık hizmeti duracak, şehirdeki bütün hekimler ve sağlık çalışanları olayı duydukları andan itibaren günün hangi saati olursa olsun o sağlık kurumuna akın edeceklerdir. En yetkili ağızlardan net, kararlı ve sonuç alıcı bir tutum gelinceye kadar “işlerine güçlerine” ara verecek, yaşamlarına sahip çıkmak için “sağlıkta şiddete ve bu şiddete seyirci kalanlara karşı ”iş bırakarak BEYAZ NÖBET”e başlayacaklardır.

Sağlık hizmetini üreten tüm hekimleri, en küçük kasabasından en büyük kentine kadar ülkemizin her yanındaki tüm sağlık kurumlarında; üniversite hastanesinden aile sağlığı merkezlerine, eğitim ve araştırma hastanelerinden toplum sağlığı merkezlerine, özel hastanelerden tıp merkezlerine, şehir hastanelerinden verem savaş dispanserlerine, belediye sağlık kuruluşlarından özel muayenehanelere kadar her yerde sağlıktaki bu ölümcül şiddet karşısında kararlılık göstermeye,

Benzer vahim olayların bir daha yaşanmaması, 5 yıldır TBMM’de bekletilen “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarımızın” kabul edilmesi için “BEYAZ NÖBET” çağrısına uymaya,

Ellerinde yasa çıkarma gücü bulunduğu halde adım atmayan hükümet yetkililerini, söz ve oy hakkına sahip muhalefet partilerini, başta Sağlık Bakanı olmak üzere konunun ilgilisi tüm bürokratları tarihsel sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Biz hekimler, sağlık çalışanları ve hastalarımız birbirine rakip değil, şiddet içermeyen nitelikli bir sağlık hizmetinin eşit iki tarafıyız. Nitelikli sağlık hizmetinin ortak talebimiz olduğundan hareketle, halkımızı da sağlık ortamında şiddeti ortadan kaldırmak için bizlerle yan yana durmaya çağırıyoruz.