0242 237 50 75

Kararlıyız

Kararlıyız

Özel hastanelerde çalışan hekimlerin

Antalya Tabip Odasında Özel Sağlık Kuruluşlarında çalışan meslektaşımızla ikinci toplantımızı gerçekleştirdik.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın gibi hekim milletvekillerinin de katıldığı toplantı Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Duran’ın okuduğu basın açıklaması ile başladı.
Daha sonra tartışma ve planlama kısmına geçildi. Tabip Odası avukatı Münip Ermiş ve Mali müşaviri Kenan Çetinkaya’nın da katıldığı toplantıda , gerek hukuki gerek mali konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Antalya’da özel hastanelerde çalışan hekimlerin birlikte hareket etmesinin en büyük güç olduğunun vurgulandığı toplantı, yapılacakların planlamasının ardından sona erdi.

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Özel sağlık kuruluşları, çalışanları olan hekimlerden, şirket kurarak kendilerine hizmet faturası kesmelerini ve ücretlerini bu fatura karşılığında ödemeyi istemekte, çalışanları buna göre yönlendirmektedir. Bu suretle, iş ilişkisinin taşeronluk gibi sunulmasıyla, çalışanların işçilik haklarından yoksun kalması, işverenin de İş Hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinden kurtulması amaçlanmaktadır. Hastane işletmecisi ile çalışan hekim arasındaki işçi işveren ilişkisini perdelemeye çalışan bu uygulama hukuka aykırıdır.
Diğer yandan bu hukuka aykırı ilişkilendirme biçimi, 6645 sayılı Torba Yasa ile yasallaştırılmıştır. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasına bu Torba Yasa ile eklenen bir hükümle, özel sağlık kuruluşları ile hekim arasındaki iş ilişkisinin niteliği değiştirilmeye çalışılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu da yayınladığı 3.7.2015 tarih ve 2015-19 sayılı Genelge ile söz konusu yasanın uygulamasına ilişkin birtakım ayrıntıları düzenlemiştir.
İş ilişkisinin niteliğinin sosyal güvenlikle ilgili kanun içinde düzenlenmesinin kanun yapma tekniğine aykırılığı bir yana, karmaşıklığı sebebiyle düzenlemenin ne anlam ifade ettiğinin anlaşılması da kolay değildir.
Bu uygulama hekimlerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, hafta tatili, iş güvenliği, fazla mesai haklarını tamamen elinden alırken, emeklilik haklarında geri düzenlemeler içermektedir.
Bu çerçevede, hekimleri hem çalışma koşullarını, hem ücretlerini, hem de sigortalılık tanımlarını etkileyerek, emeklilik koşullarını da kötüleştiren bu düzenleme gerekçe gösterilerek, emeklerinin karşılığı olan ödemelerin tamamının sadece şirket faturası karşılığında yapılabileceğinin dayatılması,iş hukukuna aykırı olduğu gibi,etik ve mesleki değerlerle de bağdaşmamaktadır.
Türk Tabipleri Birliği olayı yakından takip etmekte ve yasanın iptali için dava açmış bulunmaktadır. Bizde Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızın her türlü hak kaybına karşı, onlarla birlikte sonuna kadar mücadele içinde olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu