0242 237 50 75

Karne veriyoruz

Karne veriyoruz

Bizler de sağlık çalışanları olarak

Bildiğiniz gibi Kamu Hastane Birliği (KHB) yöneticileri karneyle çalışıyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından dönemsel karne veriliyor.

Bizler de sağlık çalışanları olarak KHB’lere ikinci yılında kendi değerlendirmemizi yapıp her bir KHB’ye karne vereceğiz.

Karne değerlendirmesine hekimlerimiz ve sağlık çalışanları güvenle katılabilirler, hiçbir suç yanı yok. Değerlendirme formunu doldurmak için kimlik bilgileri istenmemektedir. Değerlendirme sayfası ile katılımcı arasındaki bağlantı güvenlik sertifikası ile şifrelenmektedir ve hiç bir IP adresi kaydedilmemektedir. Karneler Aralık ayı içinde kamuoyuyla paylaşılacak, ayrıca Genel Sekreterlere ve ilgili tabip odasına ulaştırılacaktır. Değerlendirmeler son bir yıldaki gelişmelere dair yapılacaktır.

Kamu hastane birlikleri sürecini ve içinde çalıştıkları kamu hastane birliğini sağlık çalışanlarının değerlendirmesini çok önemsiyoruz. 1 Aralık 2014’e kadar açık olacak olan bu değerlendirme formunu Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastane birlikleri bünyesinde çalışan tüm meslektaşlarımızın doldurmasını, birlikte çalıştıkları ve iletişimde bulundukları sağlık çalışanlarına ileterek doldurmalarını sağlamalarını bekliyoruz. Bu değerlendirme formu hekimlerden taşeron sağlık işçilerine kadar sağlık hizmetini birlikte ürettiğimiz tüm dostlara açıktır.

Değerlendirme formunu BURADAN  ulaşıp doldurabilirsiniz