0242 237 50 75

Kasım 2018 Toplantısı

images_foto2016_isg-komisyon

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Kasım ayı Toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Kasım ayı Toplantısı

Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 05 Kasım 2018 pazartesi günü saat 18:00 de 8 meslektaşımızın katılımıyla toplandı.

Toplantıda 14 Ekim 2018’de TTB’de yapılan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına katılan Dr.Aydan İzgi tarafından bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca İSİG Meclisi’nin Eylül, Ekim aylarına ait ve “Emeklilik çağında çalışan işçiler”e (2018 ilk 9 ay) ilişkin yayınlanan “iş cinayeti raporları” üzerine bir tartışma yürütüldü.

Toplantıda Alınan kararlar:
1- 12 Kasım 2018’de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Buket Cinemre tarafından yapılacak olan “Çalışma Yaşamında Ruh Sağlığı” başlıklı sunumun duyurusunun yapılmasına,

2- Prof.Dr. Erdal Gilgil tarafından verilecek olan “Çalışma Yaşamında Ergonomi” konusunda bir eğitim planlanmasına,

3- Tabip odasına üye olmayan işyeri hekimlerine, ilgili sosyal medya gruplarında üyeliğe davet niteliğinde bir duyuru yapılmasına,

4- İşe giriş raporları hazırlanmasında yaşanan sorunlar, işe özgü rapor içerikleri, raporların maliyetinin karşılanması konusunda Dr. Erol Yaman başkanlığında bir çalışma yapılması ve bir görüş oluşturulmasına,

5- Dr. Hülya Gültekin tarafından gündeme getirilen Antalya İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği ve Antalya Tabip Odası işbirliğinde bir sempozyum düzenlenmesi önerisinin Tabip Odası Yönetim Kuruluna sunulmasına,

6- Bir sonraki toplantının 3 Aralık 2018 tarihinde yapılmasına

oy birliği ile karar verildi..