0242 237 50 75

”Kaygı ile izliyoruz.”

images_asialanya

”Ailelerin kafasındaki şüpheler ortadan kaldırılmalıdır.”

 

”Ailelerin kafasındaki şüpheler ortadan kaldırılmalıdır.”
Aşılar güvenli ve etkin ürünlerdir.
    Aşılar, geçen yüzyılın en önemli halk sağlığı kazanımıdır. Aşılar, bireysel yararları yanında toplum bağışıklığı açısından da çok önemlidir.
      Yaşamla birlikte bilim de sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Tıp bilimi bu
süreci en yoğun yaşayan alanların başında gelir. Tüm bu nedenlerle Antalya Tabip Odası olarak, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Aile Hekimlerine yönelik “Bağışıklama Kursları” düzenledik. Temel amacımız özellikle aşılar konusunda bir hatırlatma yapmanın yanı sıra bu alandaki gelişmeleri paylaşmak, aşı reddi konusunu tartışmak ve hayatımıza yeni giren aşılar hakkında bilgilendirme yapmaktı.
Antalya Tabip Odası Eğitim Komisyonu ve Onur Kurulu üyesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyelerinden Dr. Sevtap Velipaşaoğlu’nun ve İl Sağlık Müdürlüğünden konuşmacıların olduğu eğitim toplantılarımız Merkez, Alanya ve Finike ilçelerimizde 6 kez tekrarlandı. Yoğun ilgi gören eğitimlerimiz le 500’ün üzerinde aile hekimine ulaştık. Eğitimler interaktif şekilde sürdürüldü. Hekimler sahadaki sorunları paylaşma, değerlendirme ve ortak tutum belirleme fırsatları buldular.
    Aşı konusunda köklü bir tarihi olan bu topraklarda, bugün aşılanmayan binlerce çocuk olmasını ve aşı karşıtlığının giderek yaygınlaşmasını kaygı içinde izliyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 2011’de 183 iken 2016’da 12 bine, 2017 ise 23 bine çıktı. Bu gün bu rakamın 40 binlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Ne yazık ki, aşıyla önlenebilir hastalıklar sadece aşı yaptırmayan çocukları değil aşılı olanları da tehdit etmektedir.
    Aşı karşıtlarının asılsız, akıl ve bilim dışı haberleri yaymaları en önemli neden olarak görülmektedir.
Ailelerin kafasında şüpheler oluştuğundan, aşının büyük oranda uygulandığı kurumlar olan aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanları, aileler ile karşı karşıya kalmaktadır

    Çocuklarımızın gelecekteki sağlığının aşı reddi ile hangi boyutta etkileneceği konusunda çözüm yolları ortaya konuldu. Aşı reddi ve karşıtlığı ile oluşabilecek olumsuz sonuçların
yaşanmaması için ilgili tüm kurumlar tarafından aynı doğrultuda topluma dönük bilimsel kanıtlarla bilgilendirme ve eğitimin sağlanmasının en önemli yaklaşım olacağı sonucuna varıldı. Bu konuda görsel, sosyal medyanın ve yazılı basının olumlu katkılarının önemi de vurgulandı. Türk Tabipleri Birliği’nin ”Aşı Candır, Hayat Kurtarır” kampanyası önemli bir adımdır.
Aşılar güvenli ve etkin ürünlerdir.
    Aşıya karşı çıkanların iddialarından biri, aşıların içinde bulunan maddeler nedeniyle güvenilir olmadığıdır. Oysa aşıların geliştirilme süreci, diğer ürünlere göre çok daha titiz bir çalışma ile yürütülmektedir. Bazı aşıların içinde bulunan cıvalı bileşik (tiyomersal), cıvanın organik formudur ve otizm yaptığına dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Yakın zamanda Avustralya’da bir milyondan fazla çocuğu kapsayan bir çalışma, bu konudaki tartışmaya son noktayı koymuştur. Aşıların etkisini güçlendirmek amacıyla kullanılan alüminyum çok düşük miktardadır; bu maddeye gıdalar ve hava yoluyla maruz kalma ile karşılaştırıldığında ihmal edilebilir düzeydedir.
   Aşılarda domuz jelatini bulunduğu iddiası ise, kolaylıkla açıklığa kavuşturulabilecek bir konudur. Domuz jelatini içeren ürünlerin satışına izin vermediğini kamuoyuna açıklaması ve kaygı duyanları bilgilendirmesi gerekmektedir.
   Bakanlıktan beklenen, topluma güçlü mesajlar vererek aşılanmayı teşvik etmesidir.
   Aşı karşıtları bilmelidir ki;
   Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya üzerinde insan sağlığına en çok katkısı olan iki uygulamadan biri aşılar diğeri suyun dezenfeksiyonudur.
Türkiye’de aşılama oranlarının bugünkü düzeyine erişmesi birinci basamakta emek veren sağlık çalışanları sayesinde gerçekleşmiştir. Aşılama hizmetinin yaygınlaşmadığı yıllarda doğan her bin bebekten 150-200’ü bir yaşını görmeden ölüyordu. Aşı sadece uygulandığı kişiyi korumaz; hastalık etkeninin toplumdaki dolaşımını engelleyerek toplumdaki riskli kişileri de korur. Sağlık Bakanlığından talebimiz;
– Mevzuatta belirsizliği sona erdirmeli
– Sağlık çalışanlarını aşılar ve aşılama hizmetleri konusunda güncel ve bilimsel bilgiler ile donatmalı,
– Kamuoyuna dönük medya ve her türlü iletişim aracını kullanarak aşı savunuculuğu yapmalı; halkın şüphelerine karşı bilimsel ve gerçekçi yanıtlar vermeli, halkı bilgilendirmelidir.

   Antalya Tabip Odası olarak, Antalya İl Sağlık müdürlüğüne teşekkür ederken; mezuniyet sonrası eğitimlerin öneminin bilinciyle hem bağışıklama hem de farklı alanlarda eğitim
programları oluşturulması konusunda ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU