0242 237 50 75

“Kaynakta Sağlık Gözetimi Programı”

images_webWhatsApp_Image_2022-01-18_at_11.13.15

 

Değerli Meslektaşımız,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından 29 Ocak 2022 tarihinde (Cumartesi) çevrimiçi olarak 13.00-17:00 saatleri arasında “Kaynakta Sağlık Gözetimi Programı” konulu bir eğitim toplantısı düzenlenecektir.

Aşağıda programını paylaştığımız ilgili eğitim toplantısına katılmak isteyen meslektaşlarımızın isimlerini en geç 24 Ocak 2022 tarihine kadar odamız sekreteryasına bildirmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İletişin için 0 242 237 50 75 -0 533 547 71 54

Antalya Tabip Odası

“Kaynakta Sağlık Gözetimi Programı”

 

Amacı: İşyeri hekimlerinin bir kaynak çalışanının sağlık gözetimini yaparken

yararlanacağı bir web sayfası inşa etmek.

Yöntemi: TTB’nin web sayfasının, İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği Kolu bölümünde,

Kaynakta işçi sağlığı ile ilgili bu programın sürekli gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini

hedefliyoruz. Başta işyeri hekimleri olmak üzere, alana ilgi duyan herkesin eleştirisinin

dikkate alınacağı, veri, bilgi, dosya eklemenin mümkün olacağı, sürekli canlı tutmaya

çalışacağımız bir bölüm oluşturmayı hedefliyoruz.

Tarih: 29.01.2022

13:00-13:20-Açılış konuşmaları, programın amacı, tanıtımı

13:20-14:00-1-Kaynak nedir, çeşitleri nelerdir? Tehlikeleri nelerdir?- Dr.Rana

Savlu

14:00-14:10-Ara

14:10-14:50-2.Kaynakta iş güvenliği, iş kazaları nelerdir?- Dr. Muharrem Çetin

14:50-15:00-Ara

15:00-15:40-3-Kaynakta ortam gözetimi nasıl yapılmalıdır?- Dr. Arif Müezzinoğlu

15:40-15:50-Ara

15:50-16:30-4-Kaynakta sağlık gözetimi nasıl yapılmalıdır?- Dr. Arif Müezzinoğlu

16:30-17:00 Soru-cevap, programın değerlendirilmesi.

*TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme

Kurulu tarafından 2,5 STE/SMG kredisi ile akredite edilmiştir.

**Katılım Belgesi verilecektir.

***Kayıtlar için üye olunan tabip odaları üzerinden yapılacaktır. Kayıt için son

tarih 24 Ocak 2022

****Eğitim zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.