0242 237 50 75

Kent Konseyi Çevre Grubu Toplantısı

Kent Konseyi Çevre Grubu Toplantısı

Antalya Tabip Odasını temsilen Yönetim Kurulu üyesi Dr. Aydan İzgi katıldı.

Antalya Kent Konseyi Çevre Grubu 18-10-2018 Perşembe günü saat 10:00 da dönem açılış toplantısını yaptı.

Toplantıya Antalya Tabip Odasını temsilen Yönetim Kurulu üyesi Dr. Aydan İzgi katıldı.

Tanışmanın ardından katılımcılardan bu dönem görüşülmesi istenen konu önerileri alındı. Tarımsal faaliyet kaynaklı kirlilikler, kent estetiği, deniz ve plaj kirliliği, Boğa çayı, liman inşaatı, piller ve elektronik atıklar, iklim değişikliklerinin Antalya’ya etkileri konularının gündeme alınmasına karar verildi.

Ayrıca ileri tarihli bir toplantıda “ Çevre Sağlığının Halk Sağlığı Üzerine Etkisi” başlıklı bir sunumun Antalya Tabip Odası tarafından yapılması konusu görüşüldü.