0242 237 50 75

Komisyon toplantısı

Komisyon toplantısı

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, Metehan Akbulut, Selahattin Yıldırım, ve Muhammet Ölmezoğlu’nun katılımıyla 23 Temmuz 2014 tarihinde Antalya Tabip Odası’nda ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Sadık Özen ve Hülya Gültekin ise mazeretleri nedeniyle katılamadılar.

Toplantıda:
-Ağustos ayı itibarıyla ihtiyaç duyulan eğitimlerin başlatılmasına
-Eylül ayı sonlarına doğru alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir panel düzenlenmesine(Panele kol kürütmesinden arkadaşlarımızın konuşmacı olarak davet edilmesine)
-Türk Tabipleri Birliği, İşyeri Hekimleri Tartışma Grubu’na Selahattin Yıldırım, ve Muhammet Ölmezoğlu’nun e-posta adreslerinin bildirilerek kayıtlarının yaptırılmasına

Karar verildi