0242 237 50 75

Komisyon yeniden kuruluyor

images_duyuru_isyerihekim

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu yeniden kurularak önümüzdeki dönem çalışmalarına başlayacak.

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu yeniden kurularak önümüzdeki dönem çalışmalarına başlayacaktır.
Bu amaçla yapılacak olan komisyon toplantısına katılımınızı ve aktif görev almanızı bekliyoruz.
Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Not: Taslak yönerge aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Yönerge ile ilgili görüşlerinizi antalyatabip@antalyatabip.org.tr e-posta adresine toplantı öncesi iletmenizi bekliyoruz

Tarih: 26 Haziran 2014 Perşembe
Saat:18.30
Yer: Antalya Tabip Odası

Antalya Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu
Kuruluş-Yönerge

Tanım
Madde 1– İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği konularında gönüllük esasına dayalı çalışmalar yapmak üzerine kurulan bir çalışma grubudur.

Kuruluş
Madde 2-Komisyonun kurulmasına Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu karar verir. İlk komisyon gönüllü katılım ya da Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca görevlendirme yoluyla oluşturulur. Daha sonra gönüllü katılımla İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu genişletilir. Üye sayısı 10(0n)’un üstünde olursa İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yürütme Kurulu seçim yoluyla belirlenen başkan, sekreter ve üç üyeden oluşur.

İşleyiş

Madde 3– İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu gönüllülük esasına göre çalışır. Ancak oylama gerektiren durumlarda oylama katılmak için son 1 (bir) yılda en az 3 (üç) toplantıya katılmış olmak şartı aranır.

Madde 4– Antalya l Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu diğer Oda komisyonları ile bir araya gelerek TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nu oluşturur. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

Madde 5– Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun merkezden yürütülen çalışmalarının desteklenmesinin yanı sıra yerel sorun ve gereksinimlere yönelik çalışmalar yapar

Madde 6– Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Antalya Tabip Odasındaki diğer komisyon ve çalışma grupları ile işbirliği içinde çalışır.

Madde 7-Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkan, Sekreter ve Yürütme kurulu her 2(iki) yılda bir yenilenir.

Madde 8-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu çalışmalarında Antalya Tabip Odası Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Madde 9-Bu Yönerge Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 10-Bu Yönergeyi Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu yürütür.