0242 237 50 75

DANIŞTAY’ DAN İPTAL KARARI

images_duyuru_ato

 ağlık Bakanlığı’nın 26.09.2013 günlü 2013/18 sayılı genelgesi ile Konaklama Tesisleri’nde ( Oteller ve Tatil Köyleri) açılacak Sağlık Ünitelerine

Değerli Meslektaşımız,

ODAMIZIN HUKUKİ KAZANIMI

DANIŞTAY’DAN İPTAL KARARI

Sağlık Bakanlığı’nın 26.09.2013 günlü 2013/18 sayılı genelgesi ile Konaklama Tesisleri’nde ( Oteller ve Tatil Köyleri) açılacak Sağlık Ünitelerine ilişkin düzenleme yapılmıştı.
Bu düzenleme uyarınca serbest çalışan hekimler dışında Özel Sağlık kuruluşları da bu tesislerde kadrolarında bulunan hekim sayısı kadar hekim çalıştırabileceklerdi.

danıştay web

Danıştay verdiği kararla Özel Sağlık kuruluşlarının sağlık ünitesi açmalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etmiş, sadece hekimlerin sağlık ünitesi açma hakkına sahip olmasının yolunu açmıştır.
“KONAKLAMA TESİSLERİ BÜNYESİNDE SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİ” KONULU GENELGENİN TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HEKİMLER ALEYHİNE OLAN HÜKÜMLERİ İPTAL EDİLDİ.
Sağlık Bakanlığı’nın 26.09.2013 günlü 2013/18 sayılı “Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri” konulu genelgenin özel sağlık kuruluşlarının konaklama tesislerinde sağlık ünitesi açabilmelerine imkan sağlayan hükümlerinin iptali amacıyla ANTALYA TABİP ODASI adına odamız avukatı Semih ÖNEM tarafından açılan iptal davası sonuçlandı.
Danıştay 15. Daire 31.10.2017 tarihli 2013/13793 Esas, 2017/6091 sayılı kararına göre;
Açıklanan nedenlerle, “Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri” konulu Genelgenin, B-1 maddesinin, B-2 maddesinin, B-6 maddesinin, B-9 maddesinin, D-3 maddesinde yer alan, “… sağlık ünitesinde ve…” ibaresinin, D-4 maddesinde yer alan, “…sağlık ünitesi ve…”, ibaresinin, anılan Genelgeye dayanak teşkil eden Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 2. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde yer alan, “Bulunduğu ilde sağlık kuruluşlarına bağlı kurulacak ünite, bu kuruluşun kadro ve kapasitesi kullanılarak planlamadan istisna olarak açılabilir. Bir sağlık kuruluşuna bağlı olarak açılmak istenmeyen …”ibaresinin (c) bendinde yer alan, “…Bir sağlık kuruluşu, kadrolu hekim sayısı kadar konaklama tesisinde sağlık ünitesi açabilir.” İbaresinin, (ç) bendinin, yine anılan Genelgeye dayanak teşkil eden Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10. Maddesinin 1. Fıkrasının a,b,c,ç,d bentlerinin tümüyle; “Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri” konulu Genelgenin, B-7 maddesinin, D-7 maddesinin, D-8
maddesinin, D-9 maddesinin, E-4 maddesinin ise özel sağlık kuruluşlarına bağlı olarak açılacak sağlık üniteleri yönünden İPTALİNE karar verilmiştir.

Danıştay Kararı için tıklayınız

Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası