0242 237 50 75

Mayıs 2014 kararlar

images_duyuru_yonetimkurulu

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Mayıs 2014 kararları

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Mayıs 2014 kararları

Tarih ve Karar No: 07/05/2014 – 461

1)07/05/2014 tarihinde divan başkanı Dr. İbrahim ŞİMŞEK başkanlığında eski ve yeni yönetim kurulu toplandı. Dilek ve temennilerde bulunuldu. Genel divan değerlendirildi. Yönetim Kurulu görev dağılımına geçildi. Dr. Ertan YILMAZ Başkanlığa, Dr. Egemen AKTAŞ Genel Sekreterliğe, Dr. Halil DURAN Muhasip üyeliğe, Dr. İbrahim ÇELİK Veznedar üyeliğe, Dr. Özlem Bodur YALÇIN, Dr. Nefi KARA ve Dr. Nejat ERGÜN üyeliğe seçildi.

Tarih ve Karar No: 13/05/2014 – 462

1)Şiddet konusunda kurumlara asılmak ve bilgi vermek üzere afiş hazırlanmasına karar verildi.
2)TSM hekimlerine defin nöbeti ile ilgili tabip odası üzerinden bir hekim adına dava açılması kararı verildi.
3)Aile Hekimlerine acil nöbeti ile ilgili Yönetim Kurulu üyesi İbrahim ÇELİK adına dava açılması ve davanın oda avukatınca yürütülmesi kararı verildi.
13)Komisyonların kurulması için genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmasına karar verildi.
14)24 Mart TTB Tabip Odaları Yöneticileri Toplantısına Egemen AKTAŞ, İbrahim ÇELİK ve Onur Kurulundan bir kişinin gitmesine, ulaşım masraflarının karşılanmasına karar verildi.
17)Evrak ücretinin alınmaması karar verildi.

Tarih ve Karar No: 28/05/2014 – 464

2)Akdeniz Sağlık Vakfı’nın toplantısına Yönetim Kurulu üyesi Dr. İbrahim ÇELİK’ in katılma kararı verildi.
6)Tabip Odası web sayfası için Docplant dışında bir teklif daha alınmasına.
7)15 Haziran Pazar günü yerel gazete temsilcileri ile kahvaltı organize edilmesine karar verildi.