0242 237 50 75

Mesleki Deri Hastalıkları

Mesleki Deri Hastalıkları

Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak “Mesleki Deri Hastalıkları” başlığı ile bir eğitim düzenliyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi  Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Alpsoy’un konuşmacı olduğu eğitim 17 Aralık  2015 Perşembe saat:18.00‘da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitim toplantısına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Komisyonu Başkanı
Dr. Metehan Akbulut