0242 237 50 75

Nöbetleri tutmayacağız

images_img1_ahh2

Nöbetler ve cumartesi nöbetlerine neden gitmeyeceğimizi

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu. 18 Aralık 2014 Perşembe Saat:18:00 da 11 Kişinin katılımıyla aşağıdaki gündemlerle toplandı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

• Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014/33 nolu Aile hekimleri nöbet genelgesi,
• Neler yapılabileceği. TTB ve yerelde tabip odalarımızdan beklentilerimiz..

Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu toplantısında alınan kararlar:

1–TTB ve Antalya Tabip Odamız bu konuda nöbetleri tutmayacağımıza ve güvenlik, altyapı, malzeme, bilgi beceri ve deneyim eksikliği gibi çekincelerimiz olduğunu konusunda acil karar almalıdır.

2–TTB merkezde illerde ise tabip odaları tüm DKÖ ler, dernek ve sendikalarla toplantılar yapıp ortak tavırlar sergilemelidir.Ortak basın açıklamaları yapmalıdırlar.(Antalya Tabip Odası AH komisyonu olarak 22/12/2014 pazartesi ğünü Saat:18:00 da toplantı yapmak üzere ANTAHED, Türk Sağlık Sen, SES, Sağlık Sen, Birinci Basamak Birlik ve Dayanışma sendikası Antalya örgütlerine çağrıda bulunma kararı aldık.
Bu toplatıda ortak eğlem planı ve bu planıda içeren çekincelerimizi de içeren bir basın açıklaması metni oluşturulması ve ortak basın açıklaması yer ve zamanının belirlenmesi. Aynı zamanda HSM ne isteklerimizide içeren bir toplantı raporu sunulmasına. Bir Eşgüdüm kurulu oluşturulmına karar verilmiştir.)

3— Antalya Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av.Münip Ermiş ile görüşerek Hukuksal olarak nasıl mücadele edeceğimiz konusunda bilgi almak üzere Dr.İbrahim Çelik ‘e görev verilmiştir.

4–Nöbetler ve Cumartesi nöbetlerine neden gitmeyeceğimizi belirten SPOT lar üretilmesi
Görev tanımlarımız ve bunları gerçekleştirmek üzere Ayırmamız gereken toplam yıllık süreler hesaplanarak iş yükümüz hakkında halk ve yetkililerin bilgilendirilmesi için Dr.Ertan Şahbaz ve Dr.Hüseyin Topkara görev verilmiştir