0242 237 50 75

ODSH Kol toplantısı

ODSH Kol toplantısı

Antalya Tabip Odası dışında Adana

Antalya Tabip Odası adına Dr. Metehan Akbulut’un da katıldığı Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı 28 Kasım 2014 Cuma günü TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Antalya Tabip Odası dışında Adana, Ankara, Bolu, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla tabip odalarından temsilciler ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin de katıldığı toplantıda

1-İl Tabip odaları’nda Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu kurulması çalışmalarının gözden geçirilmesi ve olmayan iller için yapılabileceklerin tartışılması
2-Eğitimlerin planlanması
3-Güneydoğu sınırlarımızda Irak, Suriye’de IŞİD saldırıları sonrası yaşanmakta olan insani acil durum için yapılanların aktarılması ve bir yıllık eğitim, değerlendirme ve müdahale planının oluşturulması
4-Ermenek maden katliamı ile ilgili yapılması gerekenlerin gözden geçirilmesi
5-Soma maden katliamı altıncı ayında yapılabileceklerin gözden geçirilmesi
Bekleyen işlerle ilgili karar verilmesi
6- Eğitim Gündemi
a. ODSH kursu program geliştirme/güncelleme çalıştayı
b. HDM kursunun sürdürülmesi
c. Protokoller el kitabı
d. Acil Eğitim Seti’nin kullanılması

Gündem maddeleri üzerinde bir tartışma yürütüldü.