0242 237 50 75

Öğrencilerimizle buluşuyoruz

Öğrencilerimizle buluşuyoruz

Antalya Tabip Odası, Tıp Öğrencileri

Antalya Tabip Odası, Tıp Öğrencileri buluşması 1 Aralık 2014 pazartesi günü gerçekleşecek.

Yemek ve müzik eşliğinde saat:12.15’de Morfoloji ön bahçede gerçekleşecek buluşma öncesi öğrencilerimizin hazırladığı bildiri ve afiş

 

 

Ülkemizdeki tıp eğitimi ve tıp öğrencilerinin sorunlarına karşı ses çıkarabilmek için,
Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz sunulması gereken bir hak olduğunu vurgulamak için,
Hekime karşı şiddete ve meslek sorunlarımıza yönelik hekim haklarını savunmak için,
Sadece tedavi edici değil koruyucu hekimliği öne çıkarmak için,
Meslek örgütümüz TTB ve tabip odalarıyla etkileşimi sağlamak için,
Üniversitelerin bilimsel, çağdaş ve demokratik kurumlar haline gelmesine katkıda bulunmak için,
Tıp öğrencilerinin sosyal ve sanatsal olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam yaratmak için,
Usta –Çırak ilişkisine dayanan tıp eğitiminde tıp fakültesi ve hastanesinin birincil amacının eğitim olduğunu hatırlatmak için,
Okulda karşılaşabileceğimiz her türlü haksızlığa karşı birlikte hareket edebileceğimiz bir topluluğumuzun olması için,
GELİN, HEP BİRLİKTE TÖK’Ü KURALIM!
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TIP ÖĞRENCİ KOLU

1 ARALIK PAZARTESİ 12.15 MORFOLOJİ ÖN BAHÇE
YEMEK&MÜZİK EŞLİĞİNDE TANIŞMA ETKİNLİĞİ
2 ARALIK SALI 17.00 DÖNEM 3 AMFİSİ TANITIM TOPLANTISI

TIP ÖĞRENCİ KOLU MANİFESTOSU
Topluluktur; bir arada olmanın yaratacağı gücün farkındadır,
Yaşamaktır; tıp öğrencilerini kütüphane, derslikler ve kafeler arasına sıkışıp kalmaktan kurtarıp yaşama dahil edecektir,
Duyarlıdır; sağlık ve eğitimle ilgili sorunlardan başlayarak insanla ilgili her soruna çözüm üretmek ister,
Değiştirir; sağduyuyu, hoşgörüyü ve farkındalığı temel alıp öğrenci sorunlarından hareketle toplumsal sorunlara dek duyarlılık gösterip değişim ve gelişimi sağlamaya çalışır,
Direniştir; sadece yönetilmeyip karar mekanizmalarında yer almak isteyen öğrencilerin başlattığı,
Muhaliftir; üniversitelerin gerçek sahiplerinin öğrenciler olduğunu bilir, öğrencinin kendi sözünü söyleyebileceği bir üniversite yaratmak için çalışır,
Eşitliktir; sağlığın ve eğitimin insan hakkı olduğunu ve herkese ücretsiz verilmesi gerektiğini bilir,
Kardeşliktir; dil,din mezhep, ırk, renk ve cinsiyet ayrımcılığına karşıdır, farklılıkların zenginlik olacağı toplumu yaratmak için çalışır,
Barışçıdır; insanların para uğruna katledilmesine karşı çıkar,
Çok yönlüdür; sanata, kültüre, bilime olan tavrı kapsayıcıdır,
Gerçekçidir: imkânsızdan vazgeçmez
Orkestradır; her biri kendine özgü, ayrı ayrı değerli düşünce enstrümanlarının hep birlikte melodi yarattığı
Umutludur; güneşli güzel günlerin geleceğini bilir,
Mutluluktur; insanları sever, yaşamayı sever, daha güzel bir gelecek yaratmak için mücadele eder ve bunun haklı gururunu yaşar,
Çağrımızdır; insana dair, hayata dair kaygıları olanların, sözünü söylemek isteyenlerin, boyun eğmeyip direnmeyi seçenlerin, herkesin topluluğu olabilmek için tüm arkadaşlara duyurduğumuz