0242 237 50 75

Okul Aşıları Kaosa Dönüştürülüyor

images_okul_kaos

 

 

Değerli Meslektaşlarımız,

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun yaptığı açıklamaya göre;

Sağlık Bakanlığı yayımladığı yeni aşılama takviminde, okul aşılarının aile hekimliği birimlerince yapılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanlığı resmi verilerine göre 2018 yılı için tüm yurtta toplam 24.082 Aile hekiminden, 3335 ‘i aile sağlığı çalışanı olmadan tek başına hizmet vermektedir. Yaklaşık 10 milyon nüfusun bebek ve çocuklarının aşısını yapacak ebe ya da hemşire açığı kapatılmadan okul aşılarının yetersiz insan gücüyle hizmet veren aile sağlığı birimlerinde yapılması kararını doğru bulmuyoruz.

Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanları ve onların örgütlerinin görüş, öneri ve taleplerini önemsemesi ve iş birliği içinde hareket etmesini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sağlık çalışanlarının hakları ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Yazının Devamı İçin Tıklayınız.