0242 237 50 75

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti

olgandısııodurumlar

Değerli Meslektaşlarımız;
Yine, yeniden ülke olarak korkunç yıkımı yaşıyoruz. Ölüme karşı yaşamı ve yaşamın her anında iyilik halini önceleyen biz hekimler bir yandan acının tarafı, tanığı iken diğer yandan ise acıyı dindiren olarak hem umudun hem de çaresizliğin içindeyiz. Çaresizliğimizi içselleştirmemenin tek yolunun dayanışma olduğunun, örgütlü/sistematik ve bilimsel bakışla hazırlıklı olmanın gerekliliğinin de bilincindeyiz.
Bu amaçla TTB çatısı altında kurulmuş olan Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti (ODSH) Kolu 1991 yılından bugüne çalışmalarını sürdürmektedir. Yılların getirdiği bu birikimden yararlanmak ve hazırlıklı olmayı sağlayacak çalışmalarla sorumluluğumuzu yerine getirebilmek amacıyla Antalya Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti (ODSH) Komisyonu’nu tekrar etkinleştiriyoruz.
Komisyonumuzun toplantısı 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 18:30’da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
Yaşamakta olduğumuz sürecin yaralarını da hızla sarabilmek için tüm meslektaşlarımızı toplantıya davet ediyor ve çalışmalara katkı sunmalarını bekliyoruz.
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu