0242 237 50 75

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kol toplantısı

WhatsApp Image 2023-11-13 at 14.50.41

Değerli Meslektaşlarımız:

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kol toplantısı 11 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Tabip Odamızdan Merkez Konsey Üyesi Dr. Nursel Şahin ve ODSH komisyon üyemiz Dr. Ezgi Özgün katıldı.
Kol başkanı Dr. Seçkin Kara toplantı açılışını yaparak 6 Şubat 2023 ’teki Pazarcık merkezli depremin ardından yapılan faaliyetleri özetleyen sunumunu yaptı. Gündeme geçilmeden önce toplantı moderatörleri Dr. Mehmet Şerif Demir ve Dr. Ezgi Özgün olarak belirlendi. Toplantının gündeminin okunmasının ardından oda komisyonlarının faaliyetleri görüşüldü. ODSH’nın geçmiş ve gelecek dönem çalışmaları için katılımcılar söz alarak görüş ve önerilerini bildirdiler. Gerçekleşen depremler sonrası yapılan çıkarımlar üzerinden beklenen İstanbul depremi için ihtiyaçlar, görüş ve öneriler tartışıldı.
Bütün afetler için “afet döngüsü” (Afet – Müdahale – Rehabilitasyon – Önlem (Risk Analizi) – Tedbir – Afet) dediğimiz olaylar ve müdahaleler döngüsünü göz önüne alarak ortaya çıkacak toplumsal etki ve sonuçları azaltılabilir, hafifletilebilir hale getirmek için kol çalışmalarının sıklaştırılmasına karar verildi.

Uzun ve yoğun geçen toplantı günün özeti ile sona erdi.

Antalya Tabip Odası