0242 237 50 75

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu Yapıldı – Mart 2023

odsh kom. mart 2023

Değerli Meslektaşlarımız;
Antalya Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Komisyonu 06 Mart 2023 saat 18:30’da toplandı.
Toplantıda depremzede ziyaretleri sonrası tespitler ve öneriler paylaşıldı. Toplantıda konuşulanların rapor haline getirilerek ilgili kurumlara önerilerde bulunulmasına ve kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. Ayrıca önümüzdeki günlerde hasta ve/veya yaralı olarak hastanelerde yatmakta olan depremzede ziyaretleri yapılması planlandı.