0242 237 50 75

Olimpos Hastanesi Ziyaretimiz

Olimpos Hastanesi Ziyaretimiz

Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızla çalıştıkları kurumlarda bir araya gelmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda 28 Eylül 2022 Çarşamba günü Antalya Tabip Odası  Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman  Yönetim Kurulu üyeleri  Dr. Çiler Akın Akdeniz ve Dr. Tülün Temizkan Özel Olimpos   Hastanesinde hekimlerle buluştu.

Meslektaşlarımızla Antalya Tabip Odası ve TTB’den beklentiler, öneriler ve mücadele sürecinde öncelik verilmesi gereken konular üzerinde tartışma yürütüldü.

Özel kurumlarda hekimlerin farklı çalışma biçimlerinde görev yapmalarının yarattığı sorunların da dile getirildiği toplantıda güçlü olmak ve haklarımızı alabilmek için birlikte olmanın gerekliliği vurgulandı.

Dr. Asil Öztekin  Özel Olimpos Hastanesi temsilcisi seçildi

Meslektaşlarımız tabip odası çalışmalarına davet edilerek toplantı sonlandırıldı.