0242 237 50 75

Onur Kurulu Haziran 2022 toplantısı

Onur Kurulu Haziran 2022 toplantısı

Antalya Tabip Odası Onur Kurulu toplanarak  gündemlerindeki  dosyaları görüştü.

Toplantıya Dr. Sema Akman, Dr. Fuat Altay, Dr. Filiz Ersel Tüzüner, Dr. Ergin Kalkan ve Dr. Abdullah Erdoğan katıldı.