0242 237 50 75

Onur Kurulu toplandı

Onur Kurulu toplandı

Antalya Tabip Odası Onur Kurulu  ilk toplantısını yaptı.

Toplantıya Dr. Sema Akman, Dr. Fuat Altay, Dr. Filiz Ersel Tüzüner, Dr. Ergin Kalkan ve Dr. Mustafa Ürgüden katıldı.