0242 237 50 75

Opera Yaşam Hastanesi Ziyaretimiz

opera yasam

Değerli Meslektaşlarımız,
Antalya Tabip Odası olarak meslektaşlarımızı çalıştıkları kurumlarda ziyaret etmekteyiz. Bu kapsamda Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, Yönetim Kurulu üyelerimiz Doç. Dr. Figen Yıldırım, Dr. Tülün Temizkan ve Doç. Dr. Cumhur İzgi 23 Ağustos 2022 günü Opera Yaşam Hastanesinde meslektaşlarımızla buluştular.
Türkiye sağlık ortamı, hekimlerin ve hekimliğin günümüzde yaşamakta olduğu sorunların ele alındığı görüşmede özel hekimlerin çalışma biçimlerindeki değişikliklerin yarattığı handikaplar da ele alındı. Özel kurumlardaki çalışma süreleri ve ekonomik sorunların da dile getirildiği toplantıda Dr. Hatice Kayıkçıoğlu hastane temsilcisi olarak seçilmiştir.
Sorunlarımızı birlikte olarak çözebileceğimiz ifade edilerek toplantı sonlandırıldı. Meslektaşlarımız Tabip Odası çalışmalarına davet edildi.